Mewngofnodi

Please complete username and password

All fields with an asterisk (*) are mandatory.

Cofrestrwch cyfrif isodCofrestrwch

Cofrestrwch cyfrif mewn ychydig o gamau syml


Rhesymau i gofrestru cyfrif

Bydd cofrestru cyfrif yn eich galluogi i gael gafael ar wybodaeth neu wneud taliadau am wasanaethau awdurdodau lleol megis :

  • Treth y Cyngor
  • Budd-dal Tai a Cymorth Treth Cyngor
  • Landlord
  • Treth Busnes