Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifri a byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i ddarparu?r gwasanaethau yr ydych wedi gwneud cais amdanynt. Ni fyddwn yn rhannu eich data gyda neb arall, ac eithrio at ddibenion sy?n ofynnol gan y gyfraith, megis i ddiogelu rhag twyll ? gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am sut rydym yn ymdrin â?ch gwybodaeth bersonol drwy ymweld â www.conwy.gov.uk/diogeludata.