Newid/Gwneud Cais am Disgownt Person Sengl

Os gwelwch yn dda mynd i mewn i'r wybodaeth berthnasol isod fel y gallwn adnabod eich cyfrif Treth y Cyngor

Diweddarwch â thelerau GDPR a thelerau caniatâd amod gyda'ch cynghorau