Newid/Gwneud Cais am Disgownt Person Sengl

All fields with an asterisk (*) are mandatory.

Os gwelwch yn dda mynd i mewn i'r wybodaeth berthnasol isod fel y gallwn adnabod eich cyfrif Treth y Cyngor

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifri a byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i ddarparu?r gwasanaethau yr ydych wedi gwneud cais amdanynt. Ni fyddwn yn rhannu eich data gyda neb arall, ac eithrio at ddibenion sy?n ofynnol gan y gyfraith, megis i ddiogelu rhag twyll ? gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am sut rydym yn ymdrin ?ch gwybodaeth bersonol drwy ymweld www.conwy.gov.uk/diogeludata.